Sierplant.be

Geschiedenis

Opgericht in 1930, in het prille begin als liefhebberij. Door de jaren heen is er een enorme diversiteit geweest van teelten, met o.a. druiven en paprika’s . Doch één punt is altijd belangrijk geweest : de liefde voor het vak en de interesse voor nieuwe planten.

Milieu

Wij doen grote inspanningen om milieuvriendelijk te kweken zonder daarbij het economische aspect uit het oog te verliezen.

Het containerveld zorgt voor enorme arbeidsbesparing en verschaft ons ook de mogelijkheid om bij slecht weer buiten te werken om eventuele bestellingen klaar te zetten.

Door het systeem van aanleg, met smalle en brede goten kunnen we alle water (zowel regenwater als gietwater) recycleren.
Alles komt terecht in het grote opvangbassin, ook pogen wij door middel van drijvende gele lis in de centrale goot en op de put het water op natuurlijke wijze te zuiveren

Ons bedrijf neemt deel aan het milieuproject voor de sierteelt, het MPS (nr 740077) en Vegaplan.

Naast onze dagelijkse zorg voor de kwaliteit nemen wij ook maatregelen om het milieu te beschermen. Via een registratie en onafhankelijke controle verbinden wij er ons toe om de hoeveelheid bedrijfsafval te beperken en te sorteren. Vierwekelijks dienen wij ons verbruik van energie, meststoffen en bestrijdingsmiddelen door te sturen.

Na afloop ontvangen wij dan een internationaal erkend MPS-label waarmee wij onze planten kunnen onderscheiden tussen anderen die het soms niet zo nauw nemen met het milieu.

Schoon Boeren

Deelnemer Schoon Boeren 2013-2014: een nieuwe publiekscampagne over duurzame landbouw, met concrete en realistische verhalen van de land- en tuinbouwer achter de hoek. Kleine en grotere stapjes op weg naar een toekomst voor zichzelf, hun kinderen en hun omgeving.
Ontdek het voor jezelf en sta verstelt wat er ook bij jouw buurman-landbouwer gebeurt!

Ingrid & Geert

Over Ons Sierplant.be

Het bedrijf wordt geleid door Ingrid en Geert. Aangezien deze mensen de motor zijn achter het reilen en zeilen van het bedrijf is het hier zeker gewenst om een kleine voorstelling te doen.

GEERT

Studeerde tuinbouw en is samen met Ingrid bedrijfsleider van de Sierplantenkwekerij. Grote hobby is creatief bezig zijn met fotografie, computer en BBQ en grillen.
Op zoek gaan naar nieuwe planten voor het bedrijf. Zijn ideaal is een zo groot mogelijke verzameling van Laurus, Lagerstroemia en Choisya. Wie helpt mee?

INGRID

Afgestudeerd als licentiate Econ. Wet. aan de KUL
Hobby’s: lezen, wandelen, voetbal