Lagerstroemia in de lage landen

Meldpunt LiNB - Lagerstroemia in Nederland en Belgie

Mits enkele vuistregels kunnen meerdere soorten Lagerstroemia ook onze tuin opfleuren. Goed gedraineerde grond, niet bemesten voor de winter, snoeien na de vorst en de juiste soortenkeuze zijn de eerste stappen van het succes.

Toen we omstreeks 2000-2001 begonnen met Lagerstroemia, werden we op veel ongeloof ontvangen. Nu zoveel jaar later blijken verschillende Amerikaanse selecties de grenzen verlegd te hebben. Het blijkt ook dat in meerdere tuinen Lagerstroemia terug te vinden is. Een eenvoudige zoektocht op het Internet heeft ons al verschillende locaties opgebracht….

In de geest van het onderzoek willen we dit graag verder uitdiepen en daarvoor richten we een meldpunt op. LiNB, Lagerstroemia in Nederland en Belgë, de Lage landen.

In eerste instantie richten we ons op de locatie, maar om het onderzoek grondig verder te zetten, brengen we ook op onze site een invulformulier voor extra info.
De bedoeling is dat naast locaties, ook andere info op Google te brengen zodat iedereen dit vlot kan terugvinden..

Formulier Meldpunt LiNB